Er din ejendom i topform, og sikret mod fremtidens klimaudfordringer?

Hvis ikke man vedligeholder taget og facaden løbende, kan der komme flere skader på huset, fx i form af fugt, der trænger ind ydervæggen. Det kan være svært at få tørret ud, og i værste fald giver det problemer med råd og svamp. Derfor kan du spare mange udgifter, ved at opdage evt. fejl og mangler i tide.

Specialister i at udføre visuelle tilstandsrapporter af enhver klimaskærm

Hvad enten taget eller facaden ser ud til at trænge til reparation eller blot en årlig vedligeholdelse, eller du ønsker en gennemgang af den nybygget eller renoveret ejendom, må du først undersøge, hvor slemt det står til.

Der er stor forskel på, om facaden blot trænger til en kærlig hånd hist og pist, eller om du bør kaste dig ud i en totalrenovering af facaden. Dahlgaard Entreprise ApS, er specialeret i, og har stor erfaring med reparation, vedligeholdelse af, samt i at udføre visuelle tilstandsrapporter af enhver facade. Vi dokumenterer som minimum alle synlige fejl og mangler.

I en byggekontrakt er der ofte aftalt 1- og 5-års gennemgang af byggeriet. Gennemgangene bruges til at finde mangler ved byggeriet, som ikke blev opdaget ved afleveringen af det færdige byggeri. Før en 1- eller 5- års gennemgang, kan det være gavnligt at kende evt. fejl og mangler, så du som Ejendomsbesidder er godt klædt på til mødet med Entreprenøren, i forbindelse med 1 eller 5- års gennemgangen.

I mange byggekontrakter, henvises der til Drift og vedligeholds program, oftest kaldt (D&V materialet). I D&V materialet, er der ofte krav om et årligt eftersyn af både tag og facader, for at du som Byggeherre, kan gøre krav på udbedring i garantiperioden. Et eftersyn kan også være gavnligt, før du overvejer et køb eller salg af en ejendom.

Fejl vi ofte ser:
•  Byggesjusk
•  Defekte eller fejlplaceret fuger
•  Ikke vedligeholdt vinduer
•  Svindrevner og frostsprængninger
•  Utætte tagrender og nedløb
•  Fejlmonteret undertag